Případové studie

Nemusíte volit jedno, když je správně oboje

Čtyřikrát za rok si zaměstnanci skupiny Sanofi přečtou tištěný zaměstnanecký časopis Zoom. Pro obchodní zástupce a management vydává společnost navíc jeho tabletovou verzi. Rozhodování, jestli vycházet na papíře, nebo v tabletu, mělo jednoznačné řešení: tak i tak. 

Skupina Sanofi v ČR a na Slovensku zastřešuje značky Sanofi, Zentiva, Sanofi Pasteur a Genzyme. Zoom si klade za cíl být magazínem pro všechny jejich zaměstnance, kterých je celkem asi 2 000.

Pestré publikum

Mezi čtenáři jsou zaměstnanci mnoha odborností na všech úrovních hierarchie společnosti: od farmaceutů z výzkumu přes techniky ve výrobě a pracovníky na linkách, až po úředníky, obchodní zástupce a management. Vzhledem ke globálnímu působení skupiny Sanofi najdeme mezi čtenáři několik národností. Zaměstnanci mají navíc pracoviště v několika lokalitách. Interní médium musí tematicky pokrýt zájmy široké škály čtenářů, vychází ve třech jazykových mutacích (česky, slovensky a anglicky) a i z hlediska distribuce je náročný projekt.

Poznejte svou firmu a zamilujte si ji

Ve složitě strukturované skupině je důležité, aby o sobě zaměstnanci v jejích jednotlivých částech navzájem věděli. Aby navzájem znali svou práci a odpovědnost, případně se znali osobně. To vše jim pomáhá efektivně spolupracovat. Zoom je proto informuje o dění ve společnosti a na farmaceutickém trhu. Ukazuje lidskou tvář firmy – je to společenství tvořené lidmi, jako jsou oni sami. A snaží se prohloubit hrdost zaměstnanců a jejich loajalitu ke značce.

Obsah, který zaujme

O tom, jak Zoom zasahuje cílovou skupinu, hovoří i výsledky každoročního průzkumu. Z posledního kola vyplývá, že všichni čtenáři hodnotí úroveň časopisu jako výbornou či velmi dobrou. Obsahu věnují plnou pozornost, a to jak volnočasovým, tak korporátním rubrikám. Věší informovanost zaměstnanců, ale i jejich emoční napojení na společnost, ve které pracují, tak napomáhají jejímu efektivnějšímu fungování.

Zoom v číslech

4 vydání ročně

3 jazykové mutace

3 verze pro tablety

4 společnosti

Celkem 4 900 výtisků

Zoom_3_14


Ondřej Zátka

O autorovi: Ondřej Zátka

První editorské zkušenosti získal na gymnáziu jako šéfredaktor školního časopisu. Během studia na univerzitě spolupracoval jako redaktor s několika nakladatelstvími (Academia, Libri, Prostor), učil angličtinu a také z ní překládal. K časopisům se vrátil v září 2007, kdy začal pracovat pro Boomerang – nejdříve jako korektor, pak i jako překladatel a editor firemních magazínů. Přes jeho stůl projde většina našich anglicky psaných médií.

, , , ,

Sdílejte článek: