Firemní časopisy

Co je to B. E. S. T. obsah?

Kvalitní obsah firemního magazínu musí být cílený, přilnavý a zábavný. Bez zábavy dnes nejsou čtenáři firemního obsahu vůbec ochotni pustit se do hlubšího čtení, což platí i pro top manažery.

Zábava, prezentovaná firemním content marketingem, vede ale vždycky k dalšímu cíli. Nejde jen o zábavu pro zábavu, která nepřinese vydavateli žádný obchodní užitek. Výraz „přilnavý“ používá ve svých knihách sociolog Malcolm Gladwell. Jde o to, poskytnout čtenáři takový obsah, který ho osloví a motivuje k jednání nebo ke sdílení. Zacílením se pak rozumí především nutnost kontextu, kdy je konkrétní obsah vybírán a zpracováván tak, aby svým vyzněním budoval a posiloval celkový obraz firmy.

Kotek a Pavlásek

Příkladem kvalitního obsahu budiž třeba kampaň T-mobilu, který se s Kotkem a Pavláskem dostal za hranice nadlinkové komunikace a začal své příběhy rozvíjet pomocí vlastních médií. Z postav z reklamy se staly průvodci po hodnotách T-mobilu, začaly žít vlastním životem a přilákaly k T-mobilu nové čtenáře, které přetavily v zákazníky. Jejich společným jmenovatelem je silná a zábavná myšlenka šířící se množstvím menších kanálů tak, aby si čtenář sám dobrovolně vybral, jak chce obsah konzumovat.

B. E. S. T. obsah

  • Behavioral (Účelný) – vše, co chcete zákazníkům sdělit, má nějaký účel. Co mají udělat? Jakou aktivitu u nich chcete vyvolat? Nakupování?
  • Essential (Praktický) – předávejte zákazníkům pouze takové informace, které jim budou skutečně užitečné.
  • Strategic (Strategický) – váš firemní obsah se musí stát integrální součástí vaší komunikace a obchodní strategie.
  • Targeted (Zacílený) – přizpůsobte obsah vaší cílové skupině, aby pro ni byl relevantní.

Jindřich Novák

O autorovi: Jindřich Novák

Už na studiích dělal editora časopisu Navigator. Od roku 2001 je odpovědný za obsahovou, stylistickou a jazykovou úroveň všech firemních magazínů v našem vydavatelství. Za svůj největší úspěch považuje fakt, že v dopravních prostředcích běžně potkává lidi, kteří si čtou časopisy Boomerangu a královsky se u toho baví.

,

Sdílejte článek: