Firemní časopisy

Jak napsat úvodník, který si někdo přečte

Editorial, nebo chcete-li úvodník či úvodní slovo, je zvlášť v oblasti firemních médií dost ušmudlanou popelkou. Přesto, že v celém magazínu nenajdete lepší místo, kde si čtenáře můžete získat, ovlivnit jeho názory a vyvolat ty správné emoce. Než editorial definitivně zavrhnete a škrtnete z obsahové makety svého časopisu, zkuste si napsat jeden podle našeho návodu.

Přišlo jaro. Zase.

No to je ale překvapení, když nám skončila zima! Nepokazte to hned na začátku, vykašlete se na nicneříkající náladové řečičky a jděte přímo k věci. První věta rozhoduje!

V dnešním čísle vám přinášíme rozhovor…

Ne, neopakujte se. Editorial je editorial a obsah je obsah. Navíc jsou většinou na stejné stránce, hned vedle sebe. Z toho je snad dostatečně jasné, že výčet článků aktuálního čísla není právě ideální obsah editorialu.

Vysvětlujte, komentujte

Pokud nemáte na srdci nic důležitějšího, upozorněte na jeden až dva zásadní materiály z aktuálního vydání a doplňte je o vlastní postřehy a názory. Právě tady máte jedinečnou příležitost dostat čtenáře přesně tam, kde ho chcete mít.

Buďte osobní

Nejde jen o úvodní oslovení a použití ich formy, ale také o lidský rozměr. Přidejte osobní vzpomínku, zážitek, emoci. Editorialu dejte tvář a nebojte se pod něj podepsat.

Ctěte žánr

Váš sloupek si získá příznivce jedině tehdy, když se bude příjemně číst. Nemusíte být zrovna Neruda a psát nesmrtelné fejetony, ale lehká nadsázka nebo pointa v závěru rozhodně nezaškodí.

Kroťte své sklony ke grafomanii

Tohle je opravdu častý nešvar. Láska ke psaní i čtení vlastních textů se dá pochopit, ale ve firemních médiích pro ni není místo. Pokud je vám líto svůj výtvor krátit, požádejte o tuhle službu editora nebo kolegu.

Buďte soudní

Až editorial dopíšete, podívejte se na něj znovu očima čtenáře. A mějte při tom na paměti, že neslouží k: masírování vlastního ega, propagandě a bohapustému plácání. Ani tomu po zádech!


Jitka Součková

O autorovi: Jitka Součková

Vystudovala Fakultu multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. V profesním životě se nejdřív věnovala marketingu a public relations, pak se zaměřila na žurnalistiku a v letech 2004–2010 byla šéfredaktorkou časopisu Barlife. Od roku 2010 pracuje pro společnost Boomerang Publishing, kde se jako editorka podílí na tvorbě firemních i zákaznických magazínů, například pro ČSOB, OC Letňany nebo Český Červený kříž.

, , , ,

Sdílejte článek: