Firemní časopisy

Interní časopis

Doba, kdy si podniky vystačily s nástěnkami, je nenávratně pryč. Dnešní interní komunikace zahrnuje sofistikované intranety, plazmové obrazovky ve společných prostorách, sms komunikaci a systém předávání infromací face-to-face. Jeden nástroj hrál hlavní roli v minulosti a hraje ji i dnes: zaměstnanecký magazín.

Všechny společnosti figurující v TOP 100 vydávají nejméně jeden magazín, ve většině případů však magazíny dva. O vydávání zaměstnaneckých magazínů velké firmy většinou nediskutují. Přesto však v této oblasti platí pořekadlo o kovářově kobyle, která chodí bosa. Firmy vynakládají stamiliony na externí komunikaci a zaměstnanecké magazíny trpí nedostatkem prostředků a investovaného času. Přestože se dnes mluví o informovaném a motivovaném zaměstnanci jako středobodu úspěšného podnikání, česká realita zaměstnaneckých magazínů dokazuje opak.

Bezbariérové médium

Magazíny jsou díky své formě, která je nejpřístupnější mezi všemi médii, pro vnitrofiremní komunikaci přímo zrozené. Čtení a listování tištěným slovem je pro nás stále nejkomfortnějším způsobem příjmu informací. Této výhodě nekonkurují ani sofistikované intranety, které mezi čtenáře a komunikátora staví překážku obrazovky a nutnosti čerpat informace jen jedním možným způsobem. Velkou předností firemních magazínů je rozsah a hloubka informací, které jsou schopny o jednom tématu čtenáři přinést. Navíc dokáží účinně předcházet šeptandě v podniku a předávání zkreslených informací dle hesla „co je psáno, to je dáno“. Zaměstnanec má jistotu, že informaci v magazínu dostali ve stejné podobě a ve stejný čas všichni jeho kolegové, což podporuje pocit rovnoprávnosti a účasti na firemním dění.

Charakter informací

Vnitrofiremní informace se dají rozdělit do tří skupin: strategické (vize, motivace), taktické (postupy, aktuální kampaně, personální změny) a provozní (rušení obědů, nové požární předpisy). Zaměstnanecký magazín dokáže efektivně pokrýt strategické a taktické informace, nicméně pro komunikaci provozních témat je díky periodicitě nevhodný. Výjimku mohou tvořit klienti, kteří mají personál rozmístěný po celé republice a nemají možnost jakékoliv elektronické komunikace (např. stavební firmy jako Metrostav, Skanska). Provozní informace je vhodné řešit pomocí intranetu nebo jiným pružnějším způsobem komunikace. Proces výroby magazínu přispívá k faktu, že „nejčerstvější“ informace bývá zpravidla zpožděna o čtrnáct dnů. Díky tomuto faktu by měl firemní magazín obsahovat především informace typu „byli jsme, jsme a budeme“, informace, které ukazují zaměstnanci souvislosti a jsou schopny odhalit plány a vize firmy na vyšší úrovni. Patří mezi ně vize firmy, hospodářské výsledky, velké personální změny a vysvětlování podstaty produktů. Vydavatel by si měl dále uvědomit, které informace mají být předávány ústně (schůzky, porady), jaké pomocí elektronických médií (intranet, emailové konference), a nakonec, které patří do magazínu. Je důležité předejít možné duplicitě informací.

Redakční rada

Zaměstnanecké magazíny jsou řízeny redakční radou. Zpravidla je složena ze zástupců klíčových oddělení, kteří přináší aktuality ze svých úseků a posuzují relevanci návrhů ostatních. Doporučujeme, aby členem redakční rady byl i jeden řadový zaměstnanec, který dokáže náměty obohatit o postřehy z každodenního provozu firmy. Osoba, která vede redakční radu, by měla mít dostatečný mandát a právo veta při posuzování relevance příspěvků jednotlivých oddělení. Zaměstnanecký magazín totiž není snůškou zpráv napříč firmou. Je nutné udržet formu i obsahovou strukturu tak, aby měl magazín svoji tvář a zachoval si atraktivitu pro čtenáře.

Obsahová struktura

Základním cílem obsahu zaměstnaneckého magazínu je informovat, motivovat a bavit čtenáře. Rubriky se dají rozdělit do čtyř základních skupin: rubriky informačního charakteru, informačně-motivačního charakteru, motivačního charakteru a rubriky přinášející zábavu.

Informační rubriky

Rubriky informačního charakteru představují aktuální dění ve firmě. Jsou to aktuální zprávy, informace typu hospodářské výsledky apod. Zaměstnanec tak má přehled o životě společnosti a dokáže se lépe zařadit. Rubriky mohou mít formu úvodního slova, aktuality, interview a ankety. Patří sem rovněž rubriky podávající obraz firmy na veřejnosti. Zvyšují prestiž firmy v očích zaměstnanců a mají podobu monitoringu tisku, rozhovorů se zákazníky a hodnocení image.

Informačně motivační rubriky

Články informačně-motivačního charakteru představují jednotlivé úseky firmy, jejich kompetence a profily vybraných pracovníků. Zaměstnanci díky nim detailněji poznají chod firmy, podporují týmového ducha, zlidšťují kolegy a propojují pobočky firem. Mohou být zpracované formou reportáže ze dne vybraného pracovníka, rozhovoru, fotoshow nebo popisu daného pracoviště.

Motivační rubriky

Rubriky motivačního charakteru se týkají především kariéry zaměstnanců, jako jsou personální informace, činnost odborů, nabídka kurzů a školení nebo soutěže. Naproti tomu články přinášející zábavu mají odlehčit firemní obsah a přitáhnout mezi čtenáře i rodinné příslušníky zaměstnance. Mohou to být články oddychového charakteru jako interview se známou osobností, cestopisy, tipy na volný čas nebo vše, co je spojené s předmětem podnikání firmy, ale přímo nesouvisí s jejím každodenním chodem. Do této skupiny spadají i edukativní články, které zvyšují přehled zaměstnanců v oboru.

Kvalita především

Neexistují žádná speciální pravidla pro tvorbu interního magazínu. To, co funguje v časopisech oblíbených a volně prodejných musí fungovat i v těch interních. Poutavé fotografie, žurnalisty psané texty a špičková produkce podpoří čtenost vašeho magazínu. Fakt, že jsou zaměstnanecké magazíny zdarma hraje naopak proti nim: motivace ke čtení bývá slabší, než v případě magazínu, který si čtenář koupí. Pokud jim firma věnuje stejnou péči a finance jako v případě zákaznického magazínu, každá vložená koruna se jí stonásobně vrátí. Zaměstnanecké magazíny si vybudovaly pevnou pozici a jsou nedílnou součástí interní komunikace. Je jisté, že i v nejbližší budoucnosti se na tomto faktu nic měnit nebude. Zůstává však otázkou, zda se zaměstnaneckým magazínům dostane pozornosti, která by jim patřit měla. Přístupy firem jako ING, McDonald’s nebo Unilever ukazují, že budoucnost může zaměstnaneckým magazínům přinést jen lepší časy.


Jindřich Novák

O autorovi: Jindřich Novák

Už na studiích dělal editora časopisu Navigator. Od roku 2001 je odpovědný za obsahovou, stylistickou a jazykovou úroveň všech firemních magazínů v našem vydavatelství. Za svůj největší úspěch považuje fakt, že v dopravních prostředcích běžně potkává lidi, kteří si čtou časopisy Boomerangu a královsky se u toho baví.

, ,

Sdílejte článek:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

− 1 = 7

Přihlaš se k odběru newsletteru a již nikdy nepříjdeš o žádný článek.