Firemní časopisy

Dodržujte zákon, a ušetříte dvacku

Jaký by měl být váš firemní magazín? Krásný. Jistě. Originální. Jak jinak. Užitečný. To se rozumí samo sebou. A nezapomněli jste na něco? Co třeba soulad se zákonem? Pořádek zkrátka musí být!

Jako vydavatel máte zákonem stanovenou povinnost registrovat svůj magazín na Ministerstvu kultury. V tomto vzácném případě však nejde o zbytečnou byrokracii ani o vybírání dalších poplatků. Nejen, že vás registrace nebude nic stát. Vy s ní dokonce ušetříte!

Ptáte se, koho a proč zajímá, jaký časopis vydáváte pro své zaměstnance, zákazníky nebo obchodní partnery? Nerada maluji čerta na zeď, ale představte si, že u nás vypukne válka. V takové situaci pochopitelně stát, i ten náš, potřebuje znát všechny možnosti, jak lidem sdělovat ty nejdůležitější informace. A právě proto chce mít periodika evidovaná. I ta firemní. Ale něco za něco. Vy registrujete svůj časopis a na oplátku dostanete číslo MK ČR, které jako zázrakem sníží částku za adresnou distribuci. Rozdíl v ceně poštovného je poměrně zásadní, může činit i 20 korun za jeden výtisk časopisu! Podívejte se, jak na to.

1) Registrace

Pro registraci neexistuje žádný formulář, takže jde jen o sepsání základních informací. K úspěšnému zaregistrování vašeho titulu je potřeba nejméně 30 dní před vydáním prvního čísla Ministerstvu kultury oznámit:

– název periodického tisku,

– jeho obsahové zaměření,

– četnost (periodicitu) jeho vydávání,

– údaje o jeho regionálních mutacích,

– název, adresu sídla a identifikační číslo osoby vydavatele, je-li vydavatel právnickou osobou, anebo jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo vydavatele, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, je-li vydavatel fyzickou osobou; je-li vydavatel fyzickou osobou, která vydává periodický tisk na základě živnostenského oprávnění, také jeho obchodní jméno, identifikační číslo a adresu místa podnikání, liší-li se od bydliště. 

Více k evidenci periodického tisku zjistíte zde.

2) Tiráž

V každém vydání je nutné uvádět tzv. povinné údaje. K tomu účelu slouží tiráž, která musí obsahovat:

– název periodického tisku,

– četnost (periodicita) jeho vydávání,

– označení regionální mutace, je-li periodický tisk vydáván v regionálních mutacích,

– místo vydávání,

– evidenční číslo periodického tisku přidělené ministerstvem,

– název, sídlo a identifikační číslo vydavatele, je-li vydavatel právnickou osobou, anebo jméno, příjmení a bydliště vydavatele, je-li vydavatel fyzickou osobou; je-li vydavatel fyzickou osobou, která vydává tisk na základě živnostenského oprávnění, také jeho obchodní jméno, identifikační číslo a adresa místa podnikání, liší-li se od bydliště. 

3) Povinné výtisky

Registrace u MK ČR vás také zavazujete k pravidelnému rozesílání vašeho titulu na adresář příjemců povinných výtisků periodického tisku. Jde o jeden až dva výtisky od každého vydání, které byste měli stihnout odeslat do sedmi dní od vydání. A nemusíte mít strach, v seznamu příjemců nejsou vaši konkurenti, ale 19 knihoven. Jejich přehled najdete zde

Pokud vás zajímá celé znění tiskového zákona č. 46/2000 Sb., stahujte zde


Veronika Slavíková

O autorovi: Veronika Slavíková

S Boomerangem spojila i své studium na VŠE v Praze, kde obhájila diplomovou práci o efektivnosti palubního magazínu ČSA Review. Pět let zkušeností s projektovým managementem získala u společnosti zabývající se dotacemi z fondů EU. Marketing se jí dostal do krve během tří let v reklamní agentuře. Stará se o Šťávu od ČEZu, Review od ČSA nebo Výhledy od Veluxu. Nevěří na „kdyby“ a každý dobrý nápad ještě vylepší.

, , ,

Sdílejte článek: