Takové malé blechy a kolik dokážou nadělat nepříjemností. Jak správně používat uvozovky? Máme pro vás návod.

1. Čeština považuje za správné pouze tyto varianty: dvojité uvozovky typu 9966 (99X66), jednoduché uvozovky 96 (9X6) a okrajově i boční, tzv. obrácené francouzské uvozovky dvojité »X« nebo jednoduché ›X‹.

2. Ale kolika jazyky píšeš, tolik uvozovek musíš znát. Angličtina používá jen uvozovky horní v pořadí 6699 – dvojité (66X99) a jednoduché (6X9). Svá pravidla pak mají Francouzi, Italové a vlastně skoro všechny národy.

3. Uvozovky jsou párová interpunkční znaménka. To znamená, že musí být nejen na začátku, ale i na konci (ne nadarmo se jim říká „otevírací“ a „uzavírací“). Jinak čtenář čeká a čeká a čeká tak dlouho, až úplně zapomene, co vlastně čte.

4. Uvozovky uvnitř uvozovek? Klidně, ale znaménka se liší. Zvenku (např. přímá řeč) jsou uvozovky dvojité, vevnitř (např. přezdívka) jednoduché. „Eliška ‚liška‘ je nejkrásnější na světě.“

5. Bez mezer! V češtině se uvozovky vždy těsně přimykají k textu.

6. Kam s čárkou nebo tečkou? Záleží na tom, jaký text do uvozovek vkládáte. Zřejmě nejčastější je příklad klasické přímé řeči, kdy interpunkce předchází uzavírací uvozovky. „Jsem pitomec.“ „Jsem pitomec,“ řekl Petr. Oproti tomu u citátů, ironických výrazů, přesných názvů nebo výkladů významu jsou uvozovky těsně „nalepené“ kolem slova. Někdy však vznikají vskutku interesantní skrumáže. „Prý jsem ‚pitomec‘!“. V takových případech je lepší větu přeformulovat.

7. Pozor na některé ošemetné výrazy, které přidáním uvozovek získají opačný význam. Opravdu chcete, aby to slovo v uvozovkách vyznělo jako ironie?

8. Všeho moc škodí. Nezřízené nadužívání uvozovek vede k naprostému zmatení a definitivní ztrátě čtenáře v textu. Je to přímá řeč? Nebo citát? Název díla? Ironie? Nebo co?

9. Pozor, jsou silně návykové. A odvykací kúra je fakt hodně bolestivá. Nakonec si tedy zapište za uši, že „nadbytečné používání uvozovek prozrazuje autorovu lenost nebo neschopnost hledat vhodnější a přesnější vyjádření“.


Jitka Součková

O autorovi: Jitka Součková

Vystudovala Fakultu multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. V profesním životě se nejdřív věnovala marketingu a public relations, pak se zaměřila na žurnalistiku a v letech 2004–2010 byla šéfredaktorkou časopisu Barlife. Od roku 2010 pracuje pro společnost Boomerang Publishing, kde se jako editorka podílí na tvorbě firemních i zákaznických magazínů, například pro ČSOB, OC Letňany nebo Český Červený kříž.

, , ,

Sdílejte článek: