Content marketing

Content marketing: černá díra, nebo gravitační pole?

Co obor content marketingu nejvíce potřebuje? Kuráž a lásku k myšlení. Namístě je tak Platónovův citát: „Údiv je počátek filosofie.“

Když se přestaneme divit, naše práce ztratí smysl a budeme jen prodavači produktů. Stále si kladu otázku, proč je komunikační obor tak podceňovaný až opovrhovaný a proč zejména content marketing nehraje významnější roli, jež mu zcela jistě náleží. I proto se ptám, jestli to není jen černá díra. A my všichni si přitom přejeme vytvářet gravitační pole.

Zvídavost a údiv by tedy měly být esenciálním motorem naší práce.

Jádro značky

Chtěl bych se zamyslet nad smyslem naší práce. Na chvíli pustit k vodě starost, jak efektivně a cíleně naplnit ten či onen obsahový kanál. Chtěl bych představit vyšší ambici – a tou je hrát klíčovou roli v budování komunikace značky.

Můj údiv a kladení otázek mě tedy logicky přivedlo k jádru věci, problému. Co vytváří příběhy, které my se snažíme distribuovat všemi možnými i nemožnými kanály? Tyto příběhy vytváří značka. Její charakter, její DNA, její vize, její přístup ke světu, její atributy. Jak můžeme vyprávět příběh o někom, koho neznáme? A naopak, nepovíme ty nejlepší příběhy ve chvíli, kdy pomůžeme spoluvytvořit charakter značky?

Značka je tak zdroj našeho vyprávění. Čím silnější jádro – definice a platforma značky – tím lepší a uvěřitelnější příběhy. Tyto příběhy pak vytváří gravitační pole značky, které přitahuje zákazníky. Čím silnější gravitační pole, tím blíže jsou ke značce, tím lépe ji poslouchají a vnímají. Reklama pak vytváří několikrát do roka erupce z jádra – kampaně. Potom vám také dojde, že kampaň nemusí být zas tak silná, máme-li v gravitačním poli dostatečně silnou skupinu zákazníků. Proto je content marketing tak významný. Je významný ale i tím, jak rychlou zpětnou vazbu dokáže generovat. Pohybujete-li se v sociálních sítích, tak máte reakce v řádu vteřin a můžete pak věci měnit dle potřeb. Toto žádná kampaň nedokáže.

Content marketing znamená každodenní komunikaci. Content marketing je také postaven na dobrovolnosti. O to větší nároky jsou na něj kladeny, ale o to silnější má pak dopad na chování zákazníků. Znamená udržovat zákazníky v gravitačním poli značky, ale aby content marketing tím gravitačním polem byl, musí být uvěřitelný a v souladu s platformou značky.

Sofisté a filosofové

Musíme proto znát pravdu o značce a pravdu o zákazníkovi. Z tohoto vhledu pak lze postavit úspěšnou strategii budování firemního obsahu. Bez něj se budeme pouze domnívat, že věci děláme dobře, ale nebudeme to vědět. Riskujeme tak vytvoření oné černé díry, která pohlcuje finance i energii.

Budeme prodavači rohlíků, nikoli výživoví poradci. Nestačí jen něco něčím „nakrmit“. Mějme tedy tuto ambici, jinak si náš obor prestiž v komunikaci – odvětví, které je podle mého soudu v tomto století naprosto klíčové – nikdy nezíská. A my budeme odsouzeni v této symfonii komunikace ke hře nikoli na druhé nebo třetí housle, ale na čtvrtý tympán vzadu. Budeme stále čekat v dlouhé řadě dodavatelů na to, až na nás něco zbude.

Budeme pak hrát roli pouhých sofistů, kteří prodávali dílčí „moudrost“ za peníze. A z historie si nepamatujeme jména sofistů, ale pamatujeme si Sókrata, filosofa, který šel do hloubky. Snažme se jít tedy touto těžší cestou.

Mějme kuráž podílet se na strategii značky a nebojme se přemýšlet. Jak a co nejlépe udělat je dovednost, důvody proč to dělat jsou skutečné myšlení o komunikaci.

Marek Slezák pro konferenci Content Marketing 2016

 

>> PREZENTACE KE STAŽENÍ ZDE <<

 


Marek Slezák

O autorovi: Marek Slezák

Vystudoval politologii, od roku 1994 ale pracuje v PR a marketingové komunikaci. V roce 2001 založil Boomerang Publishing, kde je dodnes na pozici výkonného ředitele. Prostě člověk, který to všechno drží pohromadě a že to je někdy pěkná fuška. Díky patnáctileté zkušenosti v médiích konzultuje strategii velkým značkám na trhu.

,

Sdílejte článek: